Søndag, mai 16, 2021
17:00 Gudstjeneste
Ingar Jensen taler
18:45 Menighetsmøte
Merk: Etter gudstjenesten
Onsdag, mai 19, 2021
19:00 Bønnesamling
Mandag, mai 24, 2021
10:00 Bønnesamling
Onsdag, mai 26, 2021
18:00 Grill og lovsangsaften
Sted: Paradisbukta på Moelven. Alle velkommen! Mer info? Ring/sms til Elisabeth: 922 13 234
Søndag, mai 30, 2021
17:00 Gudstjeneste
Tale: Kjell Erichsen
Tirsdag, juni 1, 2021
12:00 Søstermisjon
Søndag, juni 13, 2021
17:00 Gudstjeneste
Kjell Erichsen taler
Søndag, juni 27, 2021
17:00 Gudstjeneste
Powered by Cornerstone