Søndag, august 18, 2024
17:00 Oppstartsgudstjeneste med grilling!
Daniel Hop Hansen taler. Vi starter opp etter ferien med grilling
Søndag, september 1, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, september 15, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, september 29, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, oktober 13, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, oktober 27, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, november 10, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, november 24, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, desember 8, 2024
17:00 Gudstjeneste
Søndag, desember 22, 2024
17:00 Julesang
Powered by Cornerstone