Gudstjenestestart etter sommeren blir 4. september!
Vi starter opp med gudstjenester for høsten den 4. september.
Les mer
Glimt fra møtene i vinter/vår
Filadelfia Lena har hatt gudstjenester annenhver søndag i halvåret som ligger bak oss. På bildecollagen ser en noen glimt både fra forsamlingen og fra kirkekaffen i kafeen etter møtene.
Les mer
Kjell Erichsen avslutter sin pastortjeneste i Filadelfia Lena
Den toårige perioden da Kjell Erichsen har vært menighetens pastor i 40 prosent stilling er nå avsluttet. Kjell ble takket av menigheten med blomster og gave i gudstjenesten 12. juni
Les mer
FILADELFIA LENA SØKER MEDARBEIDER(-E) TIL Å BYGGE OPP BARNE- OG UNGDOMSARBEID
VEKST FREMFOR STAGNASJON …
For en tid siden reflekterte jeg en del på emnet, VEKST. Da oppdaget jeg et akronym jeg ble nysgjerrig på (jfr bilde).
Les mer
Hvorfor er tilgivelse viktig?
– Uforsonlighet er først og fremst selvdestruktivt. Dr. Neil Anderson sammenligner dette med å bli hektet fast i en fiskekrok. Så lenge vi lar være å tilgi sitter kroken fast i oss. Det eneste fornuftige å gjøre, er å få hektet av kroken. Tilgivelse er å slippe noen av kroken og oppdage at det er en selv som er blitt fri.
Les mer
Heidi og Kay Wächter
Først søndag i advent får vi storfint besøk i Filadelfia, Lena
Les mer
Dagens Bibelord
Aktuelle web sider
Kalender
Sep4
Åpningsgudstjeneste etter sommeren
Søndag 4. september, 2022 17:00
Ingrid Bergrud Aasen taler
Sep11
Gudstjeneste
Søndag 11. september, 2022 17:00
Øyvind Hansen taler
Sep25
Gudstjeneste
Søndag 25. september, 2022 17:00
Liv Ødbehr taler
Okt9
Gudstjeneste
Søndag 9. oktober, 2022 17:00
Hege Skavern taler
Okt23
Gudstjeneste
Søndag 23. oktober, 2022 17:00
Nov6
Gudstjeneste
Søndag 6. november, 2022 17:00
Sissel Østlien taler
Nov20
Gudstjeneste
Søndag 20. november, 2022 17:00
Des4
Gudstjeneste
Søndag 4. desember, 2022 17:00
Des18
Julekonsert
Søndag 18. desember, 2022 17:00
Powered by Cornerstone