Hva er frelse?

Frelse

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no

Guds gode gave

Pinsebevegelsen har en lære om frelse som ikke skiller seg fra andre store evangeliske trossamfunn. Frelsen forstås som en aktiv handling fra Guds side der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse gjenoppretter det forhold til menneskeslekten som gikk tapt på grunn av syndefallet ved Adam.

Frelst ved tro
Frelse betyr det samme som å gjøre helt, bli berget og å bli født på nytt til et annet liv (2. korinterbrev 5, 17). Frelsen i jesus innebærer at et menneske som er stengt ute fra Guds rike på grunn av sin syndige natur, får renset sitt liv fra synden og kan komme nær Gud Fader.
Alt dette skjer ved tro som er den Guds gave som skaper frelsens under (Efeserbrevet 2, 8-9). Det er viktig å understreke at tro ikke er knyttet til følelser eller spesielle opplevelser. Følelsene hører til den menneskelige natur, mens tro er en overgivelse som har full tillit til Gud (Hebreerbrevet 11, 1).
Vi frelses ikke av tro, men ved tro (Romerbrevet 10, 17). Frelsens sentrum er altså ikke menneskers tro, mens Jesu korsdød og forsoning. Troen er derimot den hånd som griper denne Guds gave og som gjør at den tilegnes som en personlig erfaring. Dette skjer fordi Gud er nådig!
Tro er kort og godt å komme til Jesus med sine synder! Bibelen sier at "dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst" (Romerbrevet 10, 9-10).
Ved dette får mennesket del i Guds rettferdighet (2. Korinterbrev 5, 21). For det er Gud som ved Den Hellige Ånd kaller mennesket til frelse. Hver person har frihet til å velge, men det innebærer også et stort ansvar.

Frelsens vei
- Guds kall er det første trinnet i frelsens "orden". Kallet til omvendelse og tro kan komme på flere måter, gjennom forkynnelsen av Guds ord, men også gjennom spesielle hendelser som fungerer som en indre vekker. Den som er kalt, opplever seg selv som en synder som trenger tilgivelse fra Jesus Kristus (Jesaja 55, 6).
- Det neste steget er omvendelsen der mennesket erkjenner og angrer. Omvendelse er en personlig møte med Gud. Dette skjer i bønn med et oppriktig ønske om å bli renset fra synd og få ta imot det evige livet. Gud svarer alltid ja på denne bønnen! (1. Timoteus brev 2, 4). På samme måte som synd egentlig betyr å bomme på målet, innebærer omvendelse å snu seg i en annen retning.
- Så starter det nye livet med Jesus. Den frelste har fått fred med Gud og tilhører Guds store menighet. I dette nye livet vil Gud lede den frelste ved Den Hellige Ånd. Ved å søke Guds vilje gjennom å lese Bibelen, be og fellesskap med andre kristne utvikles det nye livet med Jesus. Dette skjer ikke ved å leve perfekt, men ved å leve overgitt i Guds hender med hjelp fra Den Hellige Ånd og menigheten.
- Det naturlige steget for den nyfrelste er å la seg døpe. Les mer om dette under "Dåp".

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset."
(Kolosserbrevet 2: 13-15)

Kalender
Sep18
Bønn og samtale
Onsdag, September 18, 2019 19:00
Sep20
Klubben
Fredag, September 20, 2019 17:45
Sep20
Ung filla Toten
Fredag, September 20, 2019 20:30
Sep22
Gudstjeneste
Søndag, September 22, 2019 17:00
Kjell Våga taler Gina m.team synger
Sep24
Tro i sofaen
Tirsdag, September 24, 2019 18:30
Sep25
Bønn og samtale
Onsdag, September 25, 2019 19:00
Sep29
Felleskapskveld
Søndag, September 29, 2019 17:00
Okt1
Søstermisjon
Tirsdag, Oktober 1, 2019 18:00
Okt2
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 2, 2019 19:00
Okt4
Klubben
Fredag, Oktober 4, 2019 17:45
Okt4
Ung filla Toten
Fredag, Oktober 4, 2019 20:30
Okt6
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 6, 2019 17:00
Ingrid B. Aasen taler Kjell m.team synger
Okt8
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 8, 2019 18:30
Okt9
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 9, 2019 19:00
Okt13
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 13, 2019 17:00
Øyvind Hansen taler Miriam m. team synger
Okt15
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 15, 2019 18:30
Okt16
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 16, 2019 19:00
Okt18
Klubben
Fredag, Oktober 18, 2019 17:45
Okt18
Ung filla Toten
Fredag, Oktober 18, 2019 20:30
Okt20
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 20, 2019 17:00
Rikard Røise taler Mette og Egil Flermoen synger
Okt22
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 22, 2019 18:30
Okt23
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 23, 2019 19:00
Okt27
Felleskapskveld
Søndag, Oktober 27, 2019 17:00
Felleskapskveld
Okt29
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 29, 2019 18:30
Okt30
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 30, 2019 19:00
Powered by Cornerstone