Hva er frelse?

Frelse

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no

Guds gode gave

Pinsebevegelsen har en lære om frelse som ikke skiller seg fra andre store evangeliske trossamfunn. Frelsen forstås som en aktiv handling fra Guds side der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse gjenoppretter det forhold til menneskeslekten som gikk tapt på grunn av syndefallet ved Adam.

Frelst ved tro
Frelse betyr det samme som å gjøre helt, bli berget og å bli født på nytt til et annet liv (2. korinterbrev 5, 17). Frelsen i jesus innebærer at et menneske som er stengt ute fra Guds rike på grunn av sin syndige natur, får renset sitt liv fra synden og kan komme nær Gud Fader.
Alt dette skjer ved tro som er den Guds gave som skaper frelsens under (Efeserbrevet 2, 8-9). Det er viktig å understreke at tro ikke er knyttet til følelser eller spesielle opplevelser. Følelsene hører til den menneskelige natur, mens tro er en overgivelse som har full tillit til Gud (Hebreerbrevet 11, 1).
Vi frelses ikke av tro, men ved tro (Romerbrevet 10, 17). Frelsens sentrum er altså ikke menneskers tro, mens Jesu korsdød og forsoning. Troen er derimot den hånd som griper denne Guds gave og som gjør at den tilegnes som en personlig erfaring. Dette skjer fordi Gud er nådig!
Tro er kort og godt å komme til Jesus med sine synder! Bibelen sier at "dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst" (Romerbrevet 10, 9-10).
Ved dette får mennesket del i Guds rettferdighet (2. Korinterbrev 5, 21). For det er Gud som ved Den Hellige Ånd kaller mennesket til frelse. Hver person har frihet til å velge, men det innebærer også et stort ansvar.

Frelsens vei
- Guds kall er det første trinnet i frelsens "orden". Kallet til omvendelse og tro kan komme på flere måter, gjennom forkynnelsen av Guds ord, men også gjennom spesielle hendelser som fungerer som en indre vekker. Den som er kalt, opplever seg selv som en synder som trenger tilgivelse fra Jesus Kristus (Jesaja 55, 6).
- Det neste steget er omvendelsen der mennesket erkjenner og angrer. Omvendelse er en personlig møte med Gud. Dette skjer i bønn med et oppriktig ønske om å bli renset fra synd og få ta imot det evige livet. Gud svarer alltid ja på denne bønnen! (1. Timoteus brev 2, 4). På samme måte som synd egentlig betyr å bomme på målet, innebærer omvendelse å snu seg i en annen retning.
- Så starter det nye livet med Jesus. Den frelste har fått fred med Gud og tilhører Guds store menighet. I dette nye livet vil Gud lede den frelste ved Den Hellige Ånd. Ved å søke Guds vilje gjennom å lese Bibelen, be og fellesskap med andre kristne utvikles det nye livet med Jesus. Dette skjer ikke ved å leve perfekt, men ved å leve overgitt i Guds hender med hjelp fra Den Hellige Ånd og menigheten.
- Det naturlige steget for den nyfrelste er å la seg døpe. Les mer om dette under "Dåp".

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset."
(Kolosserbrevet 2: 13-15)

Kalender
Feb18
Tro i sofaen
Tirsdag, Februar 18, 2020 18:30
Feb19
Bønnemøte
Onsdag, Februar 19, 2020 19:00
Feb21
Klubben
Fredag, Februar 21, 2020 17:45
Feb21
Ungfila
Fredag, Februar 21, 2020 20:30
Feb26
Bønnemøte
Onsdag, Februar 26, 2020 19:00
Mar1
Gudstjeneste
Søndag, Mars 1, 2020 17:00
Kjell Erichsen taler
Mar3
Tro i sofaen
Tirsdag, Mars 3, 2020 18:30
Mar4
Bønnemøte
Onsdag, Mars 4, 2020 19:00
Mar6
Klubben
Fredag, Mars 6, 2020 17:45
Mar6
Ungfila
Fredag, Mars 6, 2020 20:30
Mar10
Tro i sofaen
Tirsdag, Mars 10, 2020 18:30
Mar11
Bønnemøte
Onsdag, Mars 11, 2020 19:00
Mar15
Gudstjeneste
Søndag, Mars 15, 2020 17:00
Rikard Røise taler
Mar17
Tro i sofaen
Tirsdag, Mars 17, 2020 18:30
Mar18
Bønnemøte
Onsdag, Mars 18, 2020 19:00
Mar24
Tro i sofaen
Tirsdag, Mars 24, 2020 18:30
Mar25
Bønnemøte
Onsdag, Mars 25, 2020 19:00
Mar29
Gudstjeneste
Søndag, Mars 29, 2020 17:00
Kjell Våga taler
Mar31
Tro i sofaen
Tirsdag, Mars 31, 2020 18:30
Apr1
Bønnemøte
Onsdag, April 1, 2020 19:00
Apr8
Bønnemøte
Onsdag, April 8, 2020 19:00
Apr14
Tro i sofaen
Tirsdag, April 14, 2020 18:30
Apr15
Bønnemøte
Onsdag, April 15, 2020 19:00
Apr21
Tro i sofaen
Tirsdag, April 21, 2020 18:30
Apr22
Bønnemøte
Onsdag, April 22, 2020 19:00
Powered by Cornerstone