Hva er frelse?

Frelse

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no

Guds gode gave

Pinsebevegelsen har en lære om frelse som ikke skiller seg fra andre store evangeliske trossamfunn. Frelsen forstås som en aktiv handling fra Guds side der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse gjenoppretter det forhold til menneskeslekten som gikk tapt på grunn av syndefallet ved Adam.

Frelst ved tro
Frelse betyr det samme som å gjøre helt, bli berget og å bli født på nytt til et annet liv (2. korinterbrev 5, 17). Frelsen i jesus innebærer at et menneske som er stengt ute fra Guds rike på grunn av sin syndige natur, får renset sitt liv fra synden og kan komme nær Gud Fader.
Alt dette skjer ved tro som er den Guds gave som skaper frelsens under (Efeserbrevet 2, 8-9). Det er viktig å understreke at tro ikke er knyttet til følelser eller spesielle opplevelser. Følelsene hører til den menneskelige natur, mens tro er en overgivelse som har full tillit til Gud (Hebreerbrevet 11, 1).
Vi frelses ikke av tro, men ved tro (Romerbrevet 10, 17). Frelsens sentrum er altså ikke menneskers tro, mens Jesu korsdød og forsoning. Troen er derimot den hånd som griper denne Guds gave og som gjør at den tilegnes som en personlig erfaring. Dette skjer fordi Gud er nådig!
Tro er kort og godt å komme til Jesus med sine synder! Bibelen sier at "dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst" (Romerbrevet 10, 9-10).
Ved dette får mennesket del i Guds rettferdighet (2. Korinterbrev 5, 21). For det er Gud som ved Den Hellige Ånd kaller mennesket til frelse. Hver person har frihet til å velge, men det innebærer også et stort ansvar.

Frelsens vei
- Guds kall er det første trinnet i frelsens "orden". Kallet til omvendelse og tro kan komme på flere måter, gjennom forkynnelsen av Guds ord, men også gjennom spesielle hendelser som fungerer som en indre vekker. Den som er kalt, opplever seg selv som en synder som trenger tilgivelse fra Jesus Kristus (Jesaja 55, 6).
- Det neste steget er omvendelsen der mennesket erkjenner og angrer. Omvendelse er en personlig møte med Gud. Dette skjer i bønn med et oppriktig ønske om å bli renset fra synd og få ta imot det evige livet. Gud svarer alltid ja på denne bønnen! (1. Timoteus brev 2, 4). På samme måte som synd egentlig betyr å bomme på målet, innebærer omvendelse å snu seg i en annen retning.
- Så starter det nye livet med Jesus. Den frelste har fått fred med Gud og tilhører Guds store menighet. I dette nye livet vil Gud lede den frelste ved Den Hellige Ånd. Ved å søke Guds vilje gjennom å lese Bibelen, be og fellesskap med andre kristne utvikles det nye livet med Jesus. Dette skjer ikke ved å leve perfekt, men ved å leve overgitt i Guds hender med hjelp fra Den Hellige Ånd og menigheten.
- Det naturlige steget for den nyfrelste er å la seg døpe. Les mer om dette under "Dåp".

"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset."
(Kolosserbrevet 2: 13-15)

Kalender
Sep24
Gudstjeneste kl 17
Søndag, september 24, 2023 17:00
Yngvar Hansen taler over emnet "Jesus kommer snart". Lovsang ved Elisabeth og Øyvind Alund
Sep26
Husgrupper
Tirsdag, september 26, 2023 19:00
Sep27
Bibel og bønn
Onsdag, september 27, 2023 19:00
Okt1
Gudstjeneste kl 17
Søndag, oktober 1, 2023 17:00
Kjell Våga taler.
Okt15
Gudstjeneste kl 17
Søndag, oktober 15, 2023 17:00
Daniel Hop Hansen taler
Okt22
Gudstjeneste kl 17
Søndag, oktober 22, 2023 17:00
Hege Skavern taler.
Okt29
Gudstjeneste kl 17
Søndag, oktober 29, 2023 17:00
Øyvind Hansen taler.
Nov12
Gudstjeneste kl 17
Søndag, november 12, 2023 17:00
Nov19
Gudstjeneste kl 17
Søndag, november 19, 2023 17:00
Kjell Våga taler. Sang ved Elisabeth og Øyvind Alund
Nov26
Gudstjeneste kl 17
Søndag, november 26, 2023 17:00
Des10
Gudstjeneste kl 17
Søndag, desember 10, 2023 17:00
Des17
Julesang
Søndag, desember 17, 2023 17:00
Powered by Cornerstone