Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger

Hentet fra www.pinsebevegelsen.no


Nattverd
Pinsemenighetene praktiserer nattverd i gudstjenester og evangeliske møter. Det kan også foregå i hjemmene eller i husgrupper. Pinsevenner mener nattverd er en naturlig og viktig del av kristenlivet. Nattverden (brødsbrytelse) praktiseres gjerne med lovsang, skriftlesning (1.Korinterbrev 11, 23-29) og bønn før den enkelte troende tar del i nattverdsmåltidet. Det er ikke spesielle krav til type brød og vin. Det er gjerne alkoholfri drikke som benyttes. Nattverden deles ut enten ved at man kommer fram til et bord der brød og vin deles ut, eller ved at det serveres til den enkelte ved sitteplassen.
"Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til nattverden og bønnene" (Apostlenes Gjerninger 2, 42)


Barnevelsignelse

Pinsevennene døper ikke spedbarn, men praktiserer "barnevelsignelse". Det har sammenheng med at pinsevennene er av den oppfatning at barna allerede tilhører Guds rike.
Barnevelsignelse har sin bibelske motivasjon fra fortellingen om at Jesus tok småbarn inntil seg, velsignet dem og erklærte at de tilhørte Guds rike (Markus 10, 13-16). Samtidig tjener barnevelsignelsen til å presentere spebarna for menigheten og oppfordre menighetsfellesskapet til å be for det lille barnet og den nærmeste familie.
Barnevelsignelse skjer som regel i tilknytning til en gudstjeneste eller et offentlig møte hvor familien og barnet er tilstede. Det synges en innledningsang, det leses fra Bibelen og pastoren holder barnet, ber for det og velsigner det i Jesu navn.
"Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn." (Salme 127, 3)

Vielse - bryllup
I de fleste pinsemenigheter er pastor eller en av menighetslederne godkjent som vigselsmann hos Fylkesmannen. Dette gir vedkommende den juridiske rett til å foreta vielse uten annen godkjenning enn det loven tilsier. Man følger de forskrifter og ordninger som myndighetene har fastlagt.
Vielsen skjer gjerne i pinsemenighetens lokaler eller i en leid kirke. Ritualet ligner på det som skjer i Den norske kirke, men man er fri til å velge hvordan rekkefølgen skal skje og hvilke skriftord som brukes.
"Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet." (Hebreerbrevet 13, 4)

Begravelse
Det er ikke krav til hvem som kan forrette i en begravelse. Som regel er det pastor eller en forkynner som foretter. Begravelsen kan skje i pinsemenighetens egne lokaler eller i den kirken der båren skal stedes til hvile på gravlunden.
Ritualet ligner på det som Den norske kirke praktiserer, men man har frihet til å endre rekkefølge og bruk av Bibeltekster. Læren omkring død og oppstandelse forkynnes ut fra tekster i Bibelen som blant annet Johannes evangelium 11, 25-26, 1. Tessalonikerbrev 4, 13-18 og 1. Korinterbrev 15, 43-57.
"Sannelig, sannelig, jeg (Jesus) sier dere: Den som hører mitt ord og tror på Ham (Faderen) som har sendt meg, den har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Johannes evangelium 5, 24)

Kalender
Sep18
Bønn og samtale
Onsdag, September 18, 2019 19:00
Sep20
Klubben
Fredag, September 20, 2019 17:45
Sep20
Ung filla Toten
Fredag, September 20, 2019 20:30
Sep22
Gudstjeneste
Søndag, September 22, 2019 17:00
Kjell Våga taler Gina m.team synger
Sep24
Tro i sofaen
Tirsdag, September 24, 2019 18:30
Sep25
Bønn og samtale
Onsdag, September 25, 2019 19:00
Sep29
Felleskapskveld
Søndag, September 29, 2019 17:00
Okt1
Søstermisjon
Tirsdag, Oktober 1, 2019 18:00
Okt2
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 2, 2019 19:00
Okt4
Klubben
Fredag, Oktober 4, 2019 17:45
Okt4
Ung filla Toten
Fredag, Oktober 4, 2019 20:30
Okt6
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 6, 2019 17:00
Ingrid B. Aasen taler Kjell m.team synger
Okt8
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 8, 2019 18:30
Okt9
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 9, 2019 19:00
Okt13
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 13, 2019 17:00
Øyvind Hansen taler Miriam m. team synger
Okt15
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 15, 2019 18:30
Okt16
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 16, 2019 19:00
Okt18
Klubben
Fredag, Oktober 18, 2019 17:45
Okt18
Ung filla Toten
Fredag, Oktober 18, 2019 20:30
Okt20
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 20, 2019 17:00
Rikard Røise taler Mette og Egil Flermoen synger
Okt22
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 22, 2019 18:30
Okt23
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 23, 2019 19:00
Okt27
Felleskapskveld
Søndag, Oktober 27, 2019 17:00
Felleskapskveld
Okt29
Tro i sofaen
Tirsdag, Oktober 29, 2019 18:30
Okt30
Bønn og samtale
Onsdag, Oktober 30, 2019 19:00
Powered by Cornerstone