Utfordrer deg til å øke din gave til menigheten.
Givertjeneste

Utfordrer deg til å øke din gave til menigheten.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner opp til 50.000 kroner.
2 Korinterne 9: “Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.”

Givertjeneste Filadelfia Lena

 Vi ønsker å være en raus menighet. Mange troende gir “tiende.” Et bibelsk prinsipp om å gi 10% av inntekten.

Vi gir for å velsigne. Vi gir for å nå lengre ut med evangeliet, i ord og gjerning. Vi gir for å lære oss at den største velsignelsen ikke er å få, men å gi. Vil du også gi en gave, et engangsbeløp eller å bli en fast giver, kan du se fremgangsmåten under.

 

Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til givertjenesten.

For deg som ikke er registrert er det bare å ta kontakt med Torbjørn Våga tlf 99603730 epost torbjornsa@gmail.com (Da blir Navn/Etternavn, Adresse, person nr registrert)

Konto nr 2050 04 40571 eller VIPS 13092 for givertjeneste Filadelfia Lena

Filadelfia Lena trenger sårt nå en økning i givetjenesten. Vi må øke våre intekter for å opprettholde/øke vår aktivitet for å vedlikeholde og nå nye menesker med JESUS.

Anbefaler at du som ønsker å gi legger et beløp inn som fast trekk og på den måten sikkre seg at en gir fast.

 

 

Takk for ditt bidrag!

 

”….Gud elsker en glad giver!

 

Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte,
ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

2. Kor 9:7

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone