Søndagsgudstjeneste 25. september kl. 17

Søndagsgudstjeneste 25. september kl. 17

Vi får besøk av Liv Ødbehr fra Innlandet Livets Senter, Hamar som taler. Hun har besøkt oss før og har alltid et brennende og oppmuntrende budskap. Abigail og Bjarte Onsrud leder lovsangen. De er med i Sentrumkirken, Gjøvik.
Kalender
Des4
Gudstjeneste
Søndag, desember 4, 2022 17:00
Abigail Onsrud taler. Sang ved søstrene Bergrud med band!
Des18
Julekonsert. Elisabet og Øyvind Alund pluss lokale sangere.
Søndag, desember 18, 2022 17:00
Powered by Cornerstone