Kjell Erichsen avslutter sin pastortjeneste i Filadelfia Lena

Kjell Erichsen avslutter sin pastortjeneste i Filadelfia Lena

Den toårige perioden da Kjell Erichsen har vært menighetens pastor i 40 prosent stilling er nå avsluttet. Kjell ble takket av menigheten med blomster og gave i gudstjenesten 12. juni

Kjell Erichsen har ledet en toårig prosess. Ett av målene var: «å innsette et nytt lederskap, og utvikle en god struktur for menigheten.» Kjell har tjent menigheten trofast og med stor iver. Han har alltid hatt gode ord og oppmuntringer til den enkelte og gitt en sterk forkynnelse til oss alle i møtene.

Menigheten har vedtatt å fortsette samarbeidet med nettverket Innlandet Livets Senter for to år framover.

Som lederskap for en periode på to år er disse valgt: Ingrid Bergrud Aasen, David Bergrud Aasen, May Vestar Onsrud og Torgeir Onsrud.

Kjell Erichsen avslutter sin pastortjeneste i Filadelfia Lena
Powered by Cornerstone