En historisk dag

Medlemsmøtet onsdag den 25.11.2020 er en historisk dag for Filadelfia, Lena. Seniorpastor i LS, Ingar Jensen, ledet samlingen og her satte medlemmene en strek, 70 % stemte JA til ...
 • At interne konflikter bilegges, samt å bidra konstruktivt til forsoning og gjenopprettelse.
 • At vi sammen deltar i å nå målene: a.b.c.d.e.
 • At Kjell Erichsen velges som pastor i 40% stilling i henhold til Arbeidsavtalen.
 • At menigheten vil ha trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen. Retningslinjer for ledere i 
  Livets Senter som grunnlag for liv og lære, samt reglene for å skape tillit, basert på 
  den gylne regel.
 • At menigheten får tilgang til ressursene i Livets Senter Familie i denne perioden, fram til 31.07.22
 • Første punkt i valg-pakken vil også gjelde for menigheten etter prøveperioden/avtalen med Livets Senter familie.

Altså, et før og et etter! Nå forener vi oss i å investere våre liv og ressurser i målene som er vedtatt:

 1. Å stimulere til en hederskultur hvor ærlighet og kjærlighet råder grunnen.
 2. Å utvikle gudstjenestene annenhver søndag til at: Gud opphøyes, menigheten oppbygges, og kirkefremmede trives.
 3. Å fortsatt bygge husgrupper som skaper gode relasjoner, leser Bibelen, og ber for og med hverandre.
 4. Å oppmuntre og følge opp lederne i barn/ungdomsarbeidet.
 5. I løpet av de neste to årene, innsette et nytt lederskap, og utvikle en god struktur for menigheten. 

Hensikt: Å ære Gud, oppbygge hverandre, samt forberede hjemkomsten til bønnebarn, venner, kolleger, naboer og andre.

Det er like aktuelt i dag som da Jesus første gang sa: – Høsten er stor, men arbeiderne få; bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Luk 10,2) 

Ingen skal tvinges til noe som helst. Men alle som vil, vel og merke på grunnlaget som nå er lagt - samt målene som er vedtatt - er velkommen til å skrive ny historie i Filadelfia, Lena på Østre Toten ...

Merk gjerne nå av i kalenderen: Innvielse- og bønneuke fra søndag til søndag, 3 - 10. januar 2021. Mer detaljer kommer senere.

Kalender
Jun27
Gudstjeneste
Søndag, juni 27, 2021 17:00
Ingar Jensen taler. Menighetsmøte etter Gudstjenesten
Aug29
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, august 29, 2021 17:00
Kjell Erichsen taler Lovsangsteam
Sep5
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, september 5, 2021 17:00
Rikard Røise taler
Sep19
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, september 19, 2021 17:00
Okt3
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, oktober 3, 2021 17:00
Okt17
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, oktober 17, 2021 17:00
Ingar Jensen taler.
Okt31
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, oktober 31, 2021 17:00
Nov14
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, november 14, 2021 17:00
Nov28
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, november 28, 2021 17:00
Des12
Gudstjeneste i Filadelfia
Søndag, desember 12, 2021 17:00
Powered by Cornerstone