Kjell Erichsen startet opp som pastor fra 1. august.

Kjell Erichsen startet opp som pastor fra 1. august.

1. august begynte Kjell Erichsen som menighetens pastor. Det er en gjensidig prøveperiode frem til 25. november i år.

Kjell har vært pastor i relativt store menigheter. De siste årene har han og Anne Jorun vært medlemmer og medarbeidere i Livets Senter Hamar. Kjell har kompetanse innen ledelse, teambygging, teologi, forkynnelse, coaching og mentoring. 

Vi ser frem til sammarbeidet og ønsker Kjell Erichsen Guds velsignelser i arbeidet.

Besøk gjerne bloggen til Kjell Erichsen: https://kjellerichsen.no/
En blogg som oppmuntrer, oppbygger og viser vei.

 

 

 

 

 

Kjell Erichsen startet opp som pastor fra 1. august.
Kalender
Mai16
Gudstjeneste
Søndag, mai 16, 2021 17:00
Ingar Jensen taler
Mai16
Menighetsmøte
Søndag, mai 16, 2021 18:45
Merk: Etter gudstjenesten
Mai19
Bønnesamling
Onsdag, mai 19, 2021 19:00
Mai24
Bønnesamling
Mandag, mai 24, 2021 10:00
Mai26
Grill og lovsangsaften
Onsdag, mai 26, 2021 18:00
Sted: Paradisbukta på Moelven. Alle velkommen! Mer info? Ring/sms til Elisabeth: 922 13 234
Mai30
Gudstjeneste
Søndag, mai 30, 2021 17:00
Tale: Kjell Erichsen
Jun1
Søstermisjon
Tirsdag, juni 1, 2021 12:00
Jun13
Gudstjeneste
Søndag, juni 13, 2021 17:00
Kjell Erichsen taler
Jun27
Gudstjeneste
Søndag, juni 27, 2021 17:00
Powered by Cornerstone