Visjon

Visjon

VISJON for Filadelfia Lena
En menighet med Jesus som sentrum, med hjerte for mennesker, som har innflytelse i bygda og i verden.

VISJON
for Filadelfia Lena


En menighet med Jesus som sentrum, 
med hjerte for mennesker, som har innflytelse i bygda og i verden.

 1.  Vi vil ære Gud i bønn og lovsang.

 2.  Skape et miljø der alle generasjoner og mennesketyper trives,
      utfyller og oppmuntrer hverandre!

  3. Gjøre Jesus synlig for neste generasjon.

  4. Å utruste mennesker med Guds ord og med Åndens gaver og veiledning.

  5. Nå ut med evangeliet i nærmiljøet og drive misjon i andre land.

Kalender
Mai16
Gudstjeneste
Søndag, mai 16, 2021 17:00
Ingar Jensen taler
Mai16
Menighetsmøte
Søndag, mai 16, 2021 18:45
Merk: Etter gudstjenesten
Mai19
Bønnesamling
Onsdag, mai 19, 2021 19:00
Mai24
Bønnesamling
Mandag, mai 24, 2021 10:00
Mai26
Grill og lovsangsaften
Onsdag, mai 26, 2021 18:00
Sted: Paradisbukta på Moelven. Alle velkommen! Mer info? Ring/sms til Elisabeth: 922 13 234
Mai30
Gudstjeneste
Søndag, mai 30, 2021 17:00
Tale: Kjell Erichsen
Jun1
Søstermisjon
Tirsdag, juni 1, 2021 12:00
Jun13
Gudstjeneste
Søndag, juni 13, 2021 17:00
Kjell Erichsen taler
Jun27
Gudstjeneste
Søndag, juni 27, 2021 17:00
Powered by Cornerstone